ActualitatAcord Territorial pel Consell Econòmic i social comarcal Foia de Buñol-ChivaPactesPactes València

El programa de projectes experimentals de la Foia estima una repercussió de 900 ocupacions directes e indirectes

By 25/11/2022No Comments

Fins hui s’han obert més de 260 atencions a ciutadania, pimes, microempreses i consultores de quatre àrees: habitatge, agricultura, medi ambient i ocupació.

  • Les empreses ateses representen el 50% del total, la qual cosa evidencia el fort impacte d’aquest programa sobre el teixit productiu i l’ocupació.
  • En l’àmbit de l’agricultura es treballa amb cooperatives, consultores ambientals i autònoms del sector agrari, contribuint a la seua formació, actualització i major productivitat.
  • Pel que respecta a l’àrea de medi ambient l’atenció s’ha dirigit a la ciutadania de la comarca i de manera singular a consultores.
  • Quant a l’habitatge, cal destacar el bon acolliment entre les veïnes i veïns dels diferents municipis, que han assistit a reunions conjuntes o s’han acostat de manera particular a la Mancomunitat, i les micropimes de construcció.

Les principals matèries sobre les quals s’ha assessorat, resolt dubtes o transmés informació actualitzada i d’utilitat són:

– Ajuda a persones autònomes: com a exemple la de 300 euros de la Generalitat Valenciana.

– Ajuda de kit digital, amb l’objectiu que avancen en el procés de digitalització de les empreses.

– Ajuda a persones autònomes que inicien una activitat en municipis de menys de 5.000 habitants.

– Ajudes a la restauració dirigides a fomentar l’ús de productes de proximitat i de qualitat diferenciada.

– Ajudes a l’eficiència energètica i instal·lació de plaques solars de l’IVACE.

– Ajudes a la rehabilitació de l’habitatge en matèria d’eficiència energètica.

– Ajudes a l’eficiència de l’aigua de reg.

– Ajudes a subvencions específiques de Conselleria d’Agricultura: finques col·laboradores, jove agricultor/a.

– Compra d’habitatge jove.

– Ajudes a entitats municipals en aspectes tècnics, com per exemple en el camp de la gestió de residus o mediambiental.

– Acreditacions en competències professionals.

L’estimació d’ocupació directa de les accions dutes a terme s’aproxima als 290 llocs de treball, i com a ocupació indirecta es manegen unes xifres del voltant de 610 ocupacions. Tot això eleva la xifra a més de 900 persones. Per a finalitzar, cal detallar que el finançament contemplat i tramitat és de 831.796€.

Leave a Reply