ActualitatPacte territorial per a l’Ocupació en la RiberaPactesPactes València

Bases per a la Revitalizatció de l’Economia Comarcal

By 29/06/2020November 10th, 2020No Comments

El passat dimecres 27 de maig, els representants de les entitats que conformen l’Acord Comarcal per l’Ocupació (Mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa, Consorci de la Ribera, organitzacions sindicals UGT i CCOO i representants empresarials de FEDALCIS i la CEV-Associació Empresarial d’Alzira) han celebrat la primera de una sèrie de jornades que pretenen establir unes bases que orienten les polítiques i les accions de revitalització de l’economia en la comarca de la Ribera.
Primerament, els participants han destacat la idoneïtat de dur a terme este procés de concertació comarcal en paral·lel al procés que s’ha iniciat també a nivell autonòmic, ja que la greu situació econòmica generada per la pandèmia requereix de l’establiment d’espais de diàleg en tots els nivells territorials possibles.
Aquestes són algunes de les reflexions i conclusions d’esta primera jornada:

• Les microempreses són les més fràgils del teixit empresarial, per la qual cosa cal articular mesures de recolzament cap a elles. El foment de la digitalització és fonamental per a poder competir en el mercat amb les mateixes eines que les grans empreses, especialment pel que fa al màrqueting on-line. La formació per a l’ús d’estes eines és fonamental. La creació d’empreses d’assistència especialitzada en este camp és també un important jaciment d’ocupació.
• Pel que fa a la demanda, caldria sensibilitzar als consumidors envers el comerç local, tot sent conscients de que els béns que adquirim mitjançant les plataformes usuals de compra on-line provenen d’un comerç que no és just ni sostenible. Alternativament, s’ha de posar en valor el comerç de proximitat i producte local.
• El turisme pot ser un motor per al desenvolupament local. Un turisme lligat als recursos locals, tangibles o intangibles, naturals o culturals. El turisme contribueix també a frenar el despoblament.
• El foment de l’emprenedurisme és molt important, també per a activitats productives del sector industrial, tot considerant l’especial resiliència que presenten les fórmules d’economia social. No obstant, és molt important ajudar a la consolidació de les empreses recentment creades ja que són les que primer acaben patint les conseqüències de la crisi.
• S’han d’aprofitar i potenciar models d’agricultura més sostenibles, fent que la digitalització i la innovació també arribe a este sector.
• Els ajuntaments tenen un paper fonamental en l’articulació de respostes ràpides per a pal·liar situacions greus i urgents. L’actuació des de l’àmbit comarcal ha de tindre una visió més estratègica amb una òptica de cooperació.
• Es recalca la importància d’instruments com els Acords Territorials per l’Ocupació per a coordinar la reformulació i revitalització econòmica de cada territori.
• Els ajuntaments de la comarca han articulat ajudes socials i econòmiques, entre elles les dirigides a treballadors autònoms, però cadascun ha establert unes condicions diferents. Haguera sigut positiva una major homogeneïtat entre els municipis de la comarca pel que fa a la regulació d’estes ajudes, dins d’un procés de diàleg intermunicipal emmarcat en les mancomunitats.
• El teletreball s’ha revelat, en molts casos, com una eina efectiva per a l’increment de la productivitat de les empreses, a més dels altres efectes positius que té sobre el medi ambient i sobre la conciliació dels treballadors i treballadores. Caldria aprofitar l’oportunitat per a propiciar que els directius i la resta del personal de les empreses assoleixen esta nova cultura de treball basada en “fer” i no en “estar”. Així mateix, cal potenciar el teletreball amb garanties en les relacions laborals.

Les entitats participants acordaren realitzar en breu nous encontres de treball per a aprofundir de forma monogràfica en els problemes i propostes per a cada sector d’activitat.

Leave a Reply