Finalitzant el mes de març d’enguany acaba, a més, el període de finançament del projecte experimental “Barris i Pedanies III” de l’Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social de l’Excm. Ajuntament d’Alacant.

El projecte experimental tractava d’implementar els serveis estructurals d’ImpulsAlicante en els barris i les pedanies més allunyades de la ciutat, i d’aquesta manera fer-los accessibles per a tota la població del municipi. Anteriorment únicament s’atenia en tres centres, en part allunyats d’una gran part de la població.

Amb la posada en marxa del projecte experimental “Barris i Pedanies” es va passar a oferir una àmplia gamma de serveis als demandants d’ocupació en les següents zones:

Rabasa, Divina Pastora, Ciutat Jardí, Villafranqueza, Babel, Ciutat d’Assís, La Florida, Sant Gabriel, Urbanova, Sant Agustí, Pau Sant Blas, Cementeri i les partides rurals de la Cañada, Alcoraya, Verdegás, Bacarot, Moralet, Rebolledo i pedanies adjacents.

En l’actual període de finançament orientarem a quasi 400 persones en sessions individuals, 107 d’ells van ser acompanyats pels nostres tècnics fins a sol·licitar una o diverses ocupacions. A un poc més de 550 els vam poder informar sobre aquest i altres recursos oferits per ImpulsAlicante, sempre segons les necessitats del cas singular.

Una de les grans fortaleses d’aquest projecte és, a part de la versatilitat dels tècnics i la flexibilitat local, el treball en xarxa amb altres ofertes de naturalesa pública i privada. En la mesura que siga possible, es va intentar donar resposta a qualsevol situació plantejada, bé amb recursos propis, bé iniciant una derivació al recurs més adequat.

A 28 persones se les va acompanyar en el seu itinerari personal de (re)inserció laboral, oferint eines de diferent índole per a aconseguir un augment significatiu de la seua ocupabilitat. D’elles, 14 van ser inserides amb èxit.

El centre amb major demanda per part de la població ha sigut el Centre Social 3 “Felicidad Sánchez”, que suma aproximadament un terç de totes les atencions realitzades.

Especial esment es mereix la campanya de publicitat sota el lema “Posa-li cara al teu futur” que ha contribuït en gran manera a informar els nostres usuaris sobre el servei oferit.

Leave a Reply