El programa Avalem Territori de LABORA-GVA desenvoluparà al llarg del present 2023 un pla d’acció protagonitzat, entre altres aspectes, per l’assessorament als Acords i Pactes per l’Ocupació, el seguiment de les estratègies territorials d’ocupació realitzades pels propis Pactes i Acords, l’actualització dels diagnòstics territorials recollits en l’informe “Territori i Ocupació”, i per la tercera edició del programa formatiu dirigit als tècnics i polítics locals del territori, que adoptarà el format de curs universitari. Al llarg d’enguany, a més, es continuarà posant l’accent en la difusió i la comunicació del projecte, dirigida a la societat valenciana. Per a això es comptarà amb el Butlletí Digital de periodicitat bimensual o la pàgina web del Programa Avalem Territori-Labora.

Avalem Territori és un programa del Servei Valencià d’Ocupació i Formació LABORA per a l’adequació de les polítiques d’ocupació en el territori i els sectors productius valencians, coordinat acadèmicament per investigadors de la Universitat de València, i amb la participació d’equips de la Universitat d’Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló.

El Pla Avalem Territori és una de les estratègies territorials més ambicioses impulsades per LABORA, que compta amb la col·laboració de la Universitat de València, la Universitat d’Alacant i la Universitat Jaume I de Castelló. Mitjançant aquest programa el Servei Valencià d’Ocupació pretén redefinir les polítiques actives del mercat laboral per a desenvolupar polítiques territorials dirigides al foment de l’ocupació. Es conceben des d’un caràcter transversal i estan més adaptades als escenaris locals i comarcals, per a això és fonamental la intervenció dels Pactes Territorials per l’Ocupació.

Aquest programa pluriennal ha abordat diverses accions relacionades amb diagnòstics territorials, disseny d’accions estratègiques, anàlisis de necessitats formatives o estudis de processos d’innovació en el territori valencià. Aquests treballs han sigut el marc de posteriors publicacions: Informe sobre el desenvolupament territorial i el mercat laboral Valencià, Àrees funcionals i mercat laboral, Diagnòstic Territorial, La indústria valenciana. Una visió territorial del mercat laboral, Estratègies territorials i ocupació valenciana, Projectes experimentals i territori valencià, i Innovació Territorial Valenciana i l’ocupació valenciana.

El programa Avalem Territori de LABORA-GVA persegueix crear una xarxa col·laborativa entre els diferents agents vinculats al territori valencià (administració autonòmica, entitats locals, agents socials, empreses, administració institucional i entitats sense ànim de lucre) per a dur a terme una estratègia conjunta que adapte l’exercici de les polítiques actives d’ocupació a les necessitats de cada territori. Constitueix un referent de la governança territorial valenciana.

Leave a Reply