La situació actual posa en valor el medi rural, la sostenibilitat, la innovació social i la globalització, principis pels quals aposta ERESS des dels seus inicis.

ERESS és un projecte gestionat pel Pacte Territorial pel Desenvolupament Local i l’Ocupació de la Plana Alta Nord. Aquest projecte es materialitza mitjançant el Centre ERESS (www.eress.net), situat en el municipi de Benlloc, centre dedicat a la creació d’empreses socials per al medi rural. L’emprenedoria social té com a objectiu la construcció d’empreses sobre la base de models de negoci que donen solució a problemes de persones i territoris des d’una perspectiva sistèmica. Les empreses que sorgeixen d’aquesta mena d’emprenedoria són les anomenades empreses socials i s’entenen com aquelles que tenen un impacte positiu en el medi ambient i en la societat i, alhora, resulten rendibles com a negoci. Aquest és un dels principals objectius de ERESS, la creació d’empreses mitjançant un cicle formatiu d’una duració de tres mesos dividit en tres etapes: presencial, semipresencial i en línia. Desgraciadament l’aparició de la pandèmia no ens va permetre portar a terme la formació i l’equip del projecte va bolcar els seus esforços en els altres objectius de ERESS:

· ERESS CONEIXEMENT. Són microformacions realitzades amb la col·laboració de la Xarxa Nova Ruralitat i la Universitat Jaume I. S’estan impartint cicles formatius en línia per l’equip d’experts de ERESS, amb una gran acceptació i participació, que ha portat fins i tot a realitzar diverses edicions d’alguns d’ells

Les sessions amb especialistes a través de ERESS CONVERSES s’han desenvolupat setmanalment, intentant presentar un punt de trobada per a totes aquelles persones interessades i preocupades per les diferents temàtiques que s’han abordat en els dos cicles de converses que s’han dut a terme

· ERESS TERRITORI. La construcció de la Xarxa de Municipis per l’Emprenedoria Social en el Medi rural, té l’objectiu de teixir una capa de municipis rurals que reconeguen en l’emprenedoria social i la seua funció:

Eina de lluita contra la despoblació

Mitjà d’actuació entorn dels desequilibris presents en les transferències de valors i serveis existents entre el món rural i urbà

Instrument per a millorar la qualitat de vida dels seus habitants, actuals i futurs

· ERESS ALIATS La creació d’una Xarxa d’Entitats preocupades i ocupades en l’emprenedoria social, universitats i diverses entitats vinculades amb l’economia social

Aquesta és la labor que l’equip ERESS està duent a terme sota el paraigua del Pacte Territorial pel Desenvolupament Local i l’Ocupació de la Plana Alta Nord, intentant impulsar noves oportunitats en el territori rural, fomentant empreses innovadores, socials i viables, promogudes per la població local o amb arrelament que permeten fixar població en municipis amb clars problemes demogràfics.

Leave a Reply