ActualitatAcord territorial d'ocupació a la Comunitat Valenciana Terme Municipal d'ElxPactesPactes Alacant

La Regidoria de Promoció Econòmica està implantant un sistema de gestió de la qualitat en el Centre Municipal de Formació

By 29/04/2022No Comments

El Sistema de Gestió de la Qualitat es fonamenta en la norma ISO 9001:2015, estant prevista l’obtenció de la corresponent certificació durant el primer semestre de 2022.

El Centre Municipal de Formació (CMF) de l’Ajuntament d’Elx se situa en l’antic Escorxador Municipal, les instal·lacions del qual van ser reconvertides per a albergar aquest centre, així com el Centre de Cultura Contemporània d’Elx, un auditori i diverses dependències de la Regidoria de Joventut.

A més, allí es troba l’Hort de Diego Escorina, el qual forma part del Palmerar Històric d’Elx, declarat per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat el 30 de novembre de l’any 2000.

Tota aquesta infraestructura, en el seu conjunt, constitueix un exemple exitós de rehabilitació i valoració d’espais urbans, respectuós amb el medi ambient i les tradicions locals.

En el CMF s’imparteixen diversos programes mixtos d’ocupació i formació, en les seues modalitats de tallers i escoles d’ocupació. Estan dirigits a persones que busquen la seua inserció en el mercat laboral, prestant especial atenció, entre altres, a situacions d’exclusió social o risc, desocupació de llarga duració, col·lectius amb majors dificultats per a trobar un lloc de treball i casos de violència de gènere.

L’objectiu és proporcionar als alumnes aprenentatge, qualificació i adquisició d’experiència professional, obtenint diversos certificats de professionalitat de nivells I i II. Els programes d’ocupació que es desenvolupen pertanyen a les famílies professionals d’electricitat i electrònica, agrària, edificació i obra civil.

L’experiència professional és adquirida per alumnes mitjançant la realització d’obres o la prestació de serveis d’utilitat pública o interés social. D’aquesta manera, s’obté un benefici no solament per als participants en els programes, sinó també per a la ciutat d’Elx. Actualment, s’estan realitzant labors de millora i condicionament al vessant del riu Vinalopó i en diversos edificis municipals, així com la millora i ampliació de la xarxa wifi gratuïta municipal en espais públics oberts.

Així mateix, s’imparteix un Programa Formatiu de Qualificació Bàsica (PFQB) referit a “operacions de lampisteria i calefacció- climatització domèstica”. Aquest programa està adaptat a les necessitats específiques de l’alumnat que ha abandonat l’ensenyament reglat, sense haver aconseguit els objectius previstos en l’Educació Secundària Obligatòria. Es tenen en compte necessitats educatives especials, associades a condicions personals de discapacitat o trastorns greus de conducta.

La implementació del Sistema de Qualitat permetrà millorar els serveis prestats als alumnes del CMF, així com a la ciutadania en matèria d’ocupació i formació.

La Norma ISO 9001:2015 va ser elaborada per l’Organització Internacional per a l’Estandardització (International Standarization Organization). En ella es determinen els requisits que ha de complir un Sistema de Gestió de la Qualitat per a la seua aplicació per les organitzacions, tant públiques com privades. Els seus pilars bàsics són l’anàlisi de processos i riscos, així com la millora contínua en la cerca de l’excel·lència.

Leave a Reply