ActualitatPacte territorial per l'ocupació de la Mancomunitat de l'Alt Espadán-MijaresPactesPactes Castelló

El problema de l’habitatge en la Mancomunitat l´Alcalatén-Alt Millars

By 06/10/2023No Comments

L’escassesa d’habitatge en els municipis pertanyents al Pacte per l’Ocupació de la Mancomunitat l’Alcalatén-Alt Millars frena l’arribada de nous veïns i perjudica notablement el sector socioeconòmic de la zona.

La despoblació és un gran problema del món rural al qual se suma una realitat que no afavoreix l’arribada de nous veïns: l’escassetat d’habitatge. Aquesta dificultat afecta el sector laboral, atés que si no hi ha oferta d’habitatge, no es poden acceptar llocs de treball en la zona per no tindre possibilitat d’allotjament.

Des del Pacte per l’Ocupació de la Mancomunitat l’Alcalatén-Alt Millars s’està treballant en la cerca de solucions davant aquesta situació. Un dels objectius de la recent creació de la pàgina web del Pacte (PACTE TERRITORIAL PER L’OCUPACIÓ | Mancomunitat L’Alcalatén – Alt Millars (alcalaten-altomijares.es)) és la promoció i difusió dels habitatges en lloguer dels municipis. La finalitat és incentivar el lloguer atés que existeix molta demanda i gran escassesa.

El 90% dels propietaris d’habitatges i terrenys no opten per vendre ni llogar les seues cases, i aquestes es troben tancades mentre que la demanda de lloguer augmenta. Existeix, per tant, una gran necessitat de comptar amb vivendes per a retindre als joves en els municipis i promoure l’arribada de nous veïns. A nivell socioeconòmic, les empreses de la zona compten amb grans dificultats per a trobar treballadors i l’escassesa d’habitatge empitjora encara més la situació, afectant, per tant, al creixement econòmic.

Actualment s’ha detectat un creixement del sector urbanístic enfocat al turisme rural, és a dir, lloguers de caps de setmana relacionats amb l’oci i el turisme, però no lloguers durant tot l’any, perpetuant així el problema referit.

No existeixen ajudes efectives que s’adeqüen a les necessitats d’aquests municipis i els Ajuntaments no compten amb el pressupost necessari per a dur a terme iniciatives adequades a la gravetat del problema, per la qual cosa es considera necessària l’adopció de mesures efectives amb la finalitat de posar fi a l’escassesa d’habitatges en el món rural.

Tots els municipis pertanyents al Pacte compten amb el terreny necessari per a impulsar habitatges, crear una zona urbanitzada, xalets, habitatges de protecció civil, etc., però no tenen els recursos ni les eines per a poder dur-ho a terme.

Leave a Reply