ActualitatPacte Territorial per l'Ocupació de la Ciutat d'AlacantPactesPactes Alacant

Comença la seua marxa el Projecte Experimental “Impulsalicante Barris i Pedanies”. Fase II

By 10/11/2020No Comments

Sobre la base de les conclusions del Diagnòstic Territorial de la ciutat d’Alacant i els Plans Estratègics d’Ocupació i en el Marc del Pacte Territorial per l’Ocupació de la ciutat d’Alacant, en concertació amb CCOO i UGT (membres de ple dret del Consell rector de l’Agència) s’ha proposat desenvolupar el Projecte Experimental “Impulsalicante Barris i Pedanies II” a fi de continuar el Projecte anterior afectat per la crisi sanitària de la Covid-19, quan la seua execució començava a donar resultats.

La principal innovació del projecte és d’índole social. Es canvia el prisma de l’oficina estàtica (els tres punts de servei al ciutadà que l’Agència Local té) a una perspectiva de desconcentració cap al territori on resideix el ciutadà. Detectades reticències de les persones desocupades i emprenedores residents en les pedanies de la ciutat i barris més allunyats dels tres centres de l’Agència Local, es fa necessari que siguen els nostres serveis els que s’acosten al ciutadà, adaptant-se a les seues realitats i proporcionant-li aquests serveis des dels centres més pròxims a les seues residències.

Un altre valor innovador és la possibilitat d’analitzar els recursos endògens infrautilitzats en les diverses pedanies i barris objectes d’actuació perquè es transformen en un element de creació d’oportunitats laborals i desenvolupament econòmic. En aquest cas, serà un instrument per a lluitar contra l’economia submergida, ajudant a aturats que dominen algun sector o recurs de la zona de manera informal a passar a estar d’alta com a autònoms o bé crear la seua pròpia empresa o altres alternatives d’economia social, com les cooperatives.
Finalment, un aspecte d’innovació que cal destacar serà tractar els serveis des d’una perspectiva integral, evitant duplicitats, aprofitant recursos i serveis existents, incentivant la col·laboració entre entitats socioeconòmiques de la ciutat, així com la col·laboració pública-privada.

Aquests serveis es prestaran en coordinació amb els recursos disponibles en la xarxa de centres municipals de les Regidories d’Acció Social i Participació Ciutadana (estructurats durant la primera fase del projecte 2019/2020) en les següents zones:

Zona I _ Ciutat Jardí, Rabasa, Divina Pastora i Sant Agustí _Centre Social Comunitari Isla de Cuba.

Zona II _ Villafranqueza Biblioteca Municipal _ Villafranqueza.

Zona III _ Babel, Ciutat d’Asís, Florida, Sant Gabriel, Urbanova i Cementeri_CSC Felicidad Sánchez.

Zona IV PARTIDES _ Rebolledo, Moralet, Alcoraya, Verdegás, Bacarot, Foncalent i Pla de la Vallonga_Local Junta de Districte núm. 5.

A més, es comptarà amb Centres Satèl·lits situats en les diferents zones d’actuació on poder desenvolupar accions formatives sobre noves tecnologies, xarrades i tallers grupals.

El Projecte es durà a terme des de l’1 d’octubre de 2020 fins al 31 de març de 2021 inclusivament. Els serveis que s’acostaran a la ciutadania seran orientació laboral i intermediació laboral, píndoles formatives individuals i grupals, tècniques de cerca d’ocupació, orientació a l’emprenedor i atenció a empreses. Igualment, de manera transversal, l’equip desenvoluparà funcions de detecció de necessitats formatives, reciclatge professional i oportunitats emprenedores, aprofitant els recursos endògens infrautilitzats.

Leave a Reply