ActualitatConsorci per la creació d'ocupació de l'Horta Nord Pactem NordPactesPactes València

Pactem Nord consolida en l´Horta Nord un servei especialitzat per a la creació d’empreses

By 28/09/2020No Comments

El Consorci Pactem Nord, des d’una perspectiva supramunicipal i amb una metodologia de treball en xarxa, porta prestant des de 2005 el servei d’atenció a persones emprenedores individualitzat i altament especialitzat.

El Pacte territorial per a l’ocupació Pactem Nord www.consorci.info disposa d’un servei d’atenció especialitzada a persones emprenedores des de l’any 2005, amb l’objectiu d’incentivar la creació de noves empreses i de fer costat a les empreses de recent creació. El programa d’acompanyament als emprenedors en el procés de creació d’empresa es realitza en col·laboració amb els municipis i entitats col·laboradores de la comarca, aplicant una metodologia pròpia en la qual l’acompanyament és clau.

Pactem Nord col·labora amb l’obra social la Caixa i amb LABORA (Servei Valencià d’Ocupació i Formació) per al desenvolupament del servei d’assessorament a persones emprenedores, plantejant un conjunt de programes de gran acceptació.

En els últims 3 anys hem atés a un total de 826 emprenedors (482 dones i 344 homes) que han creat 107 empreses (67 dones i 40 homes) que han facilitat un total de 107 llocs de treball per compte propi i 115 (74 dones i 41 homes) per compte alié.
L’entitat forma part del mapa d’entitats d’emprenedoria de la Comunitat Valenciana i de la Xarxa de Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE), integrada en la Xarxa de Creació d’Empreses (CIRCE) del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, tramitant l’alta de noves empreses a través del DUE.

El conjunt de serveis que es despleguen en el programa d’emprenedoria de l’entitat, contempla les següents accions:

• Assessorament i informació del projecte empresarial: avaluació preliminar de la idea, assessorament i informació del projecte empresarial

• Desenvolupament del pla d’empresa: anàlisi del mercat i pla de màrqueting, pla d’operacions i gestió de la qualitat, recursos humans, direcció i organització, prevenció de riscos laborals, formes jurídiques, fiscalitat i gestió econòmica i financera

• Ajudes i subvencions: foment de l’ocupació autònoma, ajudes a la contractació estable, ajudes a la creació d’empreses, etc.

• Finançament: microcrèdits socials, ICO, línies de crèdit, etc.

• Tramitació d’altes municipals i autonòmiques

• Formació de persones emprenedores amb accions grupals de formació i derivació a ofertes formatives específiques

• Seguiment de l’activitat

El suport de la nostra entitat no finalitza amb l’inici de l’activitat, sinó que presta un assessorament permanent amb la finalitat d’incrementar la rendibilitat i vitalitat de la nova empresa, al temps d’oferir un servei d’intermediació laboral i de connexió amb el teixit associatiu i empresarial, creant sinergies i xarxes empresarials, i proposant programes de RSE en l’àmbit de l’ocupació.

Leave a Reply