Acord comarcal en matèria d'ocupació i desenvolupament local en la Marina AltaActualitatPactesPactes Alacant

PACTE’MA conjumina esforços i recursos amb la continuïtat a la Marina Alta dels Projectes Experimentals 20-21

By 10/11/2020No Comments

PACTE’MA i CREAMA, com a secretaria tècnica del Pacte, i Labora, com a entitat finançadora, reforcen el seu convenciment pel Programa de Projectes Experimentals actiu a la comarca.

Les entitats involucrades en el programa Avalem Territori (SEPE, Generalitat Valenciana, Labora, PACTE’MA i CREAMA) posen de manifest la seua voluntat i compromís amb els Projectes Experimentals en donar continuïtat, una any més, als projectes que s’estan duent a terme a la Marina Alta.

Almenys fins al pròxim 31 de març, data de tancament d’aquesta convocatòria, es continuarà actuant en el territori sobre aquelles àrees amb major incidència en l’activitat econòmica, laboral i social de la comarca. L’objectiu clau d’aquest any, que no és un altre que el d’ajudar a la reactivació econòmica de la zona després de l’impacte de la Covid-19, s’impulsarà a través dels projectes d’Observatori Marina Alta, Xarxa Agrícola, Punt Nàutic i Passaport Marina Alta, tots ells amb la perspectiva de l’Estratègia Marina Alta, projecte marc a partir del qual es defineix el full de ruta en matèria d’ocupació i impuls empresarial, tenint en compte les necessitats del territori i la percepció dels seus propis agents clau.

El projecte Observatori Marina Alta (http://observatorimarinaalta.org) ha aconseguit convertir-se en la Central d’Informació on acudir per a conéixer la realitat sociolaboral de la Marina Alta, i ofereix una eina que permet disposar d’un diagnòstic socioeconòmic i laboral continu, que evoluciona amb el territori i que permet visualitzar i avaluar l’impacte de les diferents estratègies i accions que es duguen a terme a la comarca en matèria de desenvolupament de l’activitat i de l’ocupació.

Hui dia, es compta amb 90 indicadors classificats en 16 àrees temàtiques, més de 550.000 dades municipals i comarcals, il·lustrats en aproximadament 2.600 gràfics. En l’actual situació, el projecte se centrarà en facilitar les dades i anàlisis necessàries per a disposar d’una visió evolutiva de l’activitat econòmica i laboral de la Marina Alta amb l’objectiu d’analitzar els efectes de les diferents iniciatives que es posen en marxa en el territori.

La Xarxa Agrícola (https://xarxaagricola.org/) treballa amb la premissa de revertir la tònica desfavorable del sector agroalimentari de la Marina Alta, que tradicionalment ha sigut el motor econòmic de la comarca, i continua sent en les zones rurals, això sí, d’una forma cada vegada menys competitiva, agreujant el risc d’abandó d’aquest territori, amb les conseqüències irreparables que això comporta.
D’aquesta línia principal emanen dos iniciatives pràctiques. D’una banda, s’estan implementant accions de visibilització del sector agrari de la comarca i de promoció del producte local destinades als agents agroalimentaris, en particular, i a la ciutadania, en general. L’objectiu últim és estimular la demanda per a impulsar i activar la producció agrària i l’ocupació en el sector. I, d’altra banda, s’està instaurant una autèntica xarxa col·laborativa per a connectar la producció agrària comarcal amb la resta dels agents agroalimentaris de la Marina Alta amb la finalitat de possibilitar la generació de sinergies, l’intercanvi d’idees i coneixements, i la transacció de productes agroalimentaris entre ells, amb l’objectiu de generar activitat econòmica i dinamitzar el sector agroalimentari comarcal.

En l’àmbit marítim-pesquer, el projecte Punt Nàutic (https://nauticmarinaalta.org/) ha desenvolupat una tasca fonamental de suport i impuls a les empreses marítim-pesqueres de la comarca per a la implantació d’una formació especialitzada en el sector, inexistent fins a la seua aparició en el territori. Tenint en compte la conjuntura actual, i igual que la resta de projectes, aquest se centrarà en la creació d’activitat econòmica, en el seu cas, en el sector marítim i pesquer, connectant els recursos costaners amb altres complementaris existents a la comarca que ajuden en la detecció i difusió de noves oportunitats de negoci a través del turisme nàutic, propiciant la desestacionalització i fomentant un model turístic sostenible i innovador.

D’aquesta forma es fomentarà la connexió entre els agents del sector pesquer: confraries, productes elaborats, comerç i distribució, restauració i iniciatives turístiques alternatives, fomentant així sinergies, xarxes de col·laboració i interaccions entre aquests. També es pretén posar en marxa una plataforma de venda en línia dels productes pesquers, on les diferents confraries de pescadors puguen oferir el seu producte local; potenciar experiències que conjuguen la pesca i el turisme; i coordinar les diferents administracions per a la promoció i difusió de la Marina Alta com a referent nàutic, dotant-la d’un caràcter diferenciador que propicie un turisme especialitzat.

Un altre projecte que intenta transformar l’actual model turístic saturat de sol i platja és Passaport Marina Alta (https://passaportmarinaalta.org/) que busca trencar, de manera disruptiva, amb els dèficits que marquen el mercat laboral de la Marina Alta: l’alta estacionalitat de l’ocupació i la descompensació entre la zona litoral i la zona interior des del punt de vista de l’activitat econòmica. Tot això, sota dos pilars, amb la creació d’una APP que permeta dibuixar mapes temàtics i aprofitar de manera globalitzadora els recursos endògens amb els quals compta La Marina Alta en el seu vessant turístic, i amb una metodologia de treball participativa i col·laborativa de tots els agents involucrats en el desenvolupament del turisme a la comarca.

En aquesta nova fase els esforços s’encaminaran principalment en dos eixos. D’una banda, afermar i consolidar les xarxes de treball del projecte per a redefinir l’estratègia de turisme fomentant un model de turisme sostenible, solidari, inclusiu i de qualitat, basat en el patrimoni social, cultural i natural, en la tradició, i en la col·laboració intermunicipal. I, d’altra banda, començar a construir les eines digitals (web o app) que facen partícips a tots els agents, empresaris, productors, etc., a tots els recursos, per a exposar-los i fer-los més atractius per al visitant.

Finalment, com ja hem dit al principi, tots aquests projectes desenvoluparan les seues línies de treball tenint en compte els resultats que es vagen obtenint en el projecte d’Estratègia Marina Alta, encarregat d’establir el full de ruta en matèria socioeconòmica i laboral del territori, amb l’ajuda dels propis agents clau.

Leave a Reply