Acord territorial d'ocupació a la Comunitat Valenciana Terme Municipal d'ElxActualitatPactesPactes Alacant

L’Ajuntament d’Elx i els agents econòmics i socials han posat en marxa les mesures previstes en l’acord per a la reactivació econòmica i social del municipi

By 28/09/2020No Comments

Amb data 17 d’abril del 2020 l’Ajuntament d’Elx i els agents socioeconòmics representats per Cercle Empresarial d’Elx i Comarca (CEDELCO), Confederació Sindical de Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT), van signar el “Acord per a la Reactivació Econòmica i Social del Municipi”, la finalitat del qual pretén pal·liar els efectes de la pandèmia de la COVID-19, estimulant l’economia de la ciutat i donant suport social a persones i famílies.

Cal destacar que es tracta del primer acord d’aquesta naturalesa aconseguit a la província d’Alacant, així com a la Comunitat Valenciana, sent per tant de pioner. A més, suposa un exercici de responsabilitat col·lectiva en una situació d’emergència sanitària i econòmica tan greu com la que estem patint, prioritzant l’interés general de la ciutat.

El diàleg social, en aquest escenari actual, constitueix en si mateix un exercici de compromís amb Elx i amb la situació que viu, amb importants necessitats socials i econòmiques.

Aquest acord suposa la mobilització de més de deu milions d’euros per a pal·liar les conseqüències del coronavirus en el municipi, mitjançant estímuls econòmics i polítiques socials, posant el focus en les persones, en les empreses de grandària més reduïda i en els treballadors autònoms. També es produiran efectes positius per al conjunt de la ciutadania i la ciutat en general.

Mesures establides en l’Acord per a la Reactivació Econòmica i Social del Municipi:

· Creació d’una taula de treball que fixe els criteris i mecanismes per a potenciar l’ocupabilitat dels treballadors i treballadores sense ocupació, així com per a contribuir a atendre l’emergència social sorgida com a conseqüència de la greu crisi econòmica derivada de la pandèmia

· Mecanismes d’ajuda a autònoms i microempreses afectades pel cessament d’activitat

· Impuls de l’emprenedoria mitjançant ajudes per a la creació de nous autònoms i empreses. Per a això es reforça el programa Elx Emprén

· Ampliació del període de pagament de l’IAE i l’IBI

· Minoració proporcional de l’import de les liquidacions del cànon concessional aplicable a cafeteries i serveis de restauració, durant el període de tancament forçós

· Reducció de la taxa per col·locació de taules i cadires en la via pública, modificant-se l’ordenança municipal reguladora d’aquesta

· Reducció del termini mitjà de pagament a proveïdors per part de l’Ajuntament d’Elx. L’objectiu és afavorir la liquiditat dels proveïdors municipals i l’estalvi de costos financers, propiciant el pagament en un termini inferior a l’establert legalment

· Augment dels recursos destinats al programa “Ajudes Emergència Social”

· Augment de la dotació econòmica del “Programa Ajudes Pagament IBI”

· Acord per a la protecció del dret a l’aigua potable. És una extensió a la totalitat d’abonats no industrials de la prohibició ja existent de suspendre el subministrament d’aigua als consumidors vulnerables o en risc d’exclusió social

· Acord per a protegir als arrendataris d’habitatges en risc de vulnerabilitat

El citat acord inclou la creació de quatre taules de treball específiques, l’objectiu comú del qual és establir les bases d’una recuperació econòmica ràpida, sostenible i justa, tornant a la senda del creixement econòmic i de la generació d’ocupació. Les temàtiques de les taules versaran sobre impuls social, econòmic, projectes estratègics i desenvolupament sostenible.

Leave a Reply