ActualitatPacte territorial per l'ocupació de la Mancomunitat de l'Alt Espadán-MijaresPactesPactes Castelló

La Mancomunitat Espadà Millars avança amb el Projecte Experimental en matèria de Compostatge i Educació Ambiental

By 13/09/2021No Comments

Aquesta actuació està subvencionada per LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació i pel Ministeri de Treball i Economia Social, i a més correspon al programa AVALEM TERRITORI.

L’objectiu és formar a tota la ciutadania de les localitats de la Mancomunitat en l’àmbit del compostatge i l’educació ambiental continuant els cursos d’iniciació de l’any passat.

La formació està dividida en cinc sessions de cinc hores de duració, en les quals s’abordaran els detalls del compostatge domèstic i comunitari, posant l’accent en el projecte de compostatge municipal que es pretén implantar en els municipis de la Mancomunitat. La finalitat és que els ciutadans resolguen els seus dubtes i siguen capaços de portar avant el projecte de compostatge una vegada es pose en marxa.

A més, les dos últimes sessions estaran destinades a tractar temes relacionats amb l’Educació i Interpretació Ambiental i a posar en pràctica els coneixements adquirits fent una eixida de camp per a donar per finalitzat el curs.

Els cursos s’impartiran en totes les localitats que formen part de la Mancomunitat almenys una vegada, repetint-los en cas de ser necessari en les localitats que ho sol·liciten. Les eixides al camp es realitzaran en entorns pròxims a cadascun dels pobles, seguint uns itineraris establits i comprovats prèviament per la formadora.

Es proporcionarà el material necessari per al bon seguiment del curs a totes les persones assistents. Es finalitzarà realitzant una enquesta de satisfacció i el lliurament de certificats d’assistència.

Els mòduls a impartir són els següents:
– El compostatge
1. Què és el compostatge?

2. Definicions

3. Com funciona el compostatge?

3.1. Paràmetres a tindre en compte
3.2. Fases del compostatge

4. Per què compostar?

4.1. Problemàtiques actuals
4.2. Beneficis del compostatge

5. Legislació relacionada

– El compost

1. Materials compostables i no compostables

2. Usos del compost

3. Fracció orgànica i fracció vegetal (FORM i FV)

3.1. Materials estructurants

– Com compostar: diferents maneres d’organització

1. Compostatge domèstic

1.1. Dubtes comuns

2. Compostatge comunitari: Mancomunitat Espadà-Millars

2.1. Dimensionament i disseny de la zona de compostatge
2.2. Repartiment de funcions
2.3. Materials necessaris
2.4. Protocol de maneig

2.4.1. Seguiment
2.4.2. Manteniment

– Educació i Interpretació Ambiental

1. Educació ambiental, principis i objectius

2. Interpretació del Patrimoni

3. Estructura i dinàmica del medi ambient

3.1. Elements abiòtics, biòtics i antròpics
3.2. Concepte d’ecosistema

4. Patrimoni natural, paisatge i biodiversitat

5. Impacte ambiental de les activitats humanes

5.1. Problemàtiques
5.2. Desenvolupament sostenible
5.3. Espais protegits
5.4. Petjada ecològica

– Ruta interpretativa per cada poble de la Mancomunitat

Leave a Reply