Acord territorial per a l'ocupació i el desenvolupament local Alcoi - Ibi - OntinyentActualitatPactesPactes Alacant

Gran implicació en l’FP Dual dels centres educatius de formació professional i empreses del territori ACTAIO

By 08/10/2022No Comments

Una de les línies del pla de treball del Projecte Experimental VII d’ACTAIO es fonamenta en la consideració de l’empresa com a agent clau per a l’atracció i desenvolupament del capital humà. La finalitat d’aquesta línia i les activitats que es desenvolupen en elles van encaminades al fet que les empreses incorporen la formació professional integral en la seua estratègia per a disposar de personal qualificat. Per a això, el passat dia 14 de setembre, l’equip tècnic d’ACTAIO vam realitzar la Jornada “Beneficis i maneres de participar com a empresa. Avantatges de l’FP Dual” conjuntament amb la Confederació Empresarial de la Vall d’Albaida (COEVAL).

Després d’una presentació de Vicent Donat com a secretari general de COEVAL vam donar pas a l’exposició de continguts sobre les accions que integren el sistema d’FP per part de Macarena Florencio, la tècnica de formació d’ACTAIO en el projecte actual. Es va traslladar informació sobre algunes de les novetats de la Llei d’Ordenació i integració de l’FP (Llei orgànica 3/2022): la nova estructura del catàleg modular, novetats per a les empreses sobre la formació en centres de treball (FCT), la possibilitat d’acreditació de competències a través de l’experiència (PEAC) i les possibilitats que dona l’oferta parcial com una oportunitat de formació permanent per a les persones en actiu i desocupades, entre altres.

A continuació vam tindre l’ocasió d’aprofundir una mica més sobre els avantatges i novetats de l’FP Dual per part de Rafael Gandia i Emma García, director i cap d’estudis de cicles formatius respectivament, en representació dels centres que imparteixen FP a la comarca. Ens van instruir sobre l’aplicació de l’Ordre 5/2022 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per la qual es regula l’FP Dual en el sistema educatiu de la Comunitat Valenciana, i les instruccions de la Direcció General d’FP i ERE que ho desenvolupen, incidint en aquells aspectes de rellevància per al món empresarial. A més, ens van aportar diverses referències d’alumnes que han multiplicat les seues oportunitats professionals a conseqüència del seu aprenentatge en la modalitat dual.

Seguidament va intervindre Juan Pla, empresari i gerent de l’empresa LIDEM d’Ontinyent, que de manera molt il·lustrativa ens va relatar les seues experiències en la seua participació en l’FP, sobretot en l’admissió d’alumnat en modalitat d’FP Dual en la seua empresa. Va expressar de manera molt gràfica i esclaridora els grans beneficis que aporta acollir alumnes aprenent en l’empresa, com poden ser incloure en el currículum formatiu continguts d’interés per a l’activitat de l’empresa, crear una pedrera de futurs ocupats i facilitar el reemplaçament generacional de la plantilla o formar a futurs treballadors amb la cultura i hàbits de treball de l’empresa.

Finalment, es va obrir un torn de paraula en la qual els assistents van poder consultar, opinar i compartir informació sobre els aspectes tractats, a més d’altres inquietuds que es plantegen, per exemple, sobre l’adequació de l’oferta formativa d’FP a les necessitats reals del teixit productiu del territori.

Des de l’equip tècnic d’ACTAIO volem agrair a totes les persones assistents, així com els organismes que van col·laborar i que van fer possible que la jornada fora un èxit. Per aquest motiu en finalitzar aquesta jornada, es va presentar la possibilitat de donar continuïtat a aquesta mena de trobades per en un futur.

Leave a Reply