El Pacte Territorial per a la creació d’ocupació i desenvolupament local Racó d’Ademús ha procedit a la contractació d’un tècnic de marca perquè realitze les labors necessàries per al desenvolupament de la marca de qualitat del Racó d’Ademús “QUALITAT INTERIOR”.

Des del mes de setembre de 2023 el Pacte Territorial per l’Ocupació disposa del nou tècnic de marca de qualitat del Racó d’Ademús “QUALITAT INTERIOR”.

Després d’un procés de selecció, s’ha procedit a la contractació del tècnic de marca perquè done nou impuls a aquesta marca i aconseguir adhesions per a poder posar-la en funcionament al més prompte possible.

En aquest període que porta incorporat el tècnic de marca s’ha elaborat el reglament de la marca de qualitat en el qual es recullen totes les bases, requisits legals i característiques que han de complir els productes i serveis que vulguen formar part seua. S’ha realitzat una formació per a l’ús del llibre de marca en la qual hem vist els possibles usos que aquesta pot tindre, donant-nos unes directrius, de les quals no podem desviar-nos perquè la marca siga fàcilment recognoscible i identificable en la ment dels nostres clients. A aquesta formació va assistir tot el personal que compon el Pacte i també el representant municipal de la comarca que té assignat.

El nomenament de diferents representants municipals va succeir en dividir-se la Mancomunitat de Municipis Racó d’Ademús per departaments entre els diferents representants d’ajuntaments en l’última renovació de càrrecs.

Des de “QUALITAT INTERIOR” tenen programat convocar als interessats a adherir-se a la marca a una pròxima reunió en la qual se’ls explicarà en què consisteix el reglament, el procés d’adhesió i se’ls comentarà els beneficis que poden arribar a tindre. Aquests beneficis estaran lligats al seu compromís a complir els requisits exigits, així aconseguirem que els clients ens recorden i promocionen com un lloc tranquil, agradable, amb moltes sorpreses per descobrir i per descomptat, amb el qual és l’objectiu de la marca, amb una excel·lent qualitat en tots els productes i serveis certificats.

Per a més informació sobre la marca de qualitat del Racó d’Ademús “QUALITAT INTERIOR” que s’està desenvolupant a través del Pacte per Ocupació i Desenvolupament local del Racó d’Ademús- Rincón Impulsa, reviseu les nostres novetats en:

https://qualitatinterior.com

tecnico@qualitatinterior.com

Leave a Reply