ActualitatPacte territorial per l'ocupació de la Plana BaixaPactesPactes Castelló

El Pacte Territorial de la Plana Baixa s’estableix com a punt d’atenció adherit al Pla de Suport a la Transmissió d’Empreses, col·laborant en l’objectiu principal d’assegurar la continuïtat en el territori d’empreses viables

By 15/01/2024No Comments

El Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa és un dels Punts d’Atenció del Pla de Suport a la Transmissió d’Empreses com una iniciativa més de les seues accions dirigides a assessorar les empreses facilitant la seua transmissió i, per tant, la seua continuïtat en el territori.

El Pla de Suport a la Transmissió d’Empreses és una iniciativa del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a través de la Direcció General d’Indústria i de la PIME (DGIPYME).

El Pla de Suport a la Transmissió d’Empreses compta amb una xarxa de punts d’atenció repartits pel país: Punts d’Atenció Adherits (serveis gratuïts) i Entitats Assessores (serveis professionals remunerats).

El Pacte Territorial de la Plana Baixa s’inclou en la Plataforma de gestió del Pla de Suport com a Punt d’Atenció adherit oferint serveis d’assessorament gratuïts i de manera neutral i confidencial, a les empreses que vulguen vendre, traspassar o adquirir un negoci ja en funcionament.

El principal objectiu del Pla de Suport a la Transmissió d’Empreses és assegurar la continuïtat d’empreses viables en perill de desaparéixer per problemes a vegades diferents dels econòmics, per exemple falta de relleu generacional o canvi d’orientació professional. D’aquesta manera, s’evita la pèrdua en el territori de capital econòmic i llocs de treball.

Un altre propòsit del Pla és proporcionar als emprenedors una alternativa per a establir-se diferent de la creació “des de zero” de la seua empresa. La compra d’una empresa en funcionament pot ser una opció atractiva en determinats casos.

El Pacte com a Punt d’Atenció Adherit presta serveis seguint una metodologia en comú amb els altres de la Xarxa de Punts adherits que consisteixen fonamentalment en:

• entrevista d’orientació a les persones interessades a vendre o comprar una empresa
• publicació d’un anunci en aquesta pàgina web
• celebració de reunions de presentació entre potencials compradors i venedors.

És un Pla especialment pensat per a pymes, i el Pacte Territorial impulsa aquesta línia de treball com una iniciativa més de suport a aquestes petites i mitjanes empreses.

Leave a Reply