ActualitatPacte territorial la Costera la CanalPactesPactes València

El Pacte Territorial Costera-Canal elabora l’observatori d’ocupació del territori

By 28/09/2020No Comments

L’elaboració d’aquest Observatori constitueix una de les línies de treball del projecte experimental “Ocupa’t Costera-Canal” la finalització de la qual serà el pròxim 30 de setembre.

L’accés al mateix està disponible en la web corporativa https://www.pactecosteracanal.com/observatorio/

El Pacte Costera-Canal ha publicat, a través de la seua web, l’Observatori d’Ocupació de les comarques de La Costera i La Canal de Navarrés en el període comprés entre gener de 2019 fins a l’actualitat.

La seua missió és posar a la disposició dels decisors polítics, personal tècnic del territori i ciutadania en general, dades, informació i coneixement que siguen útils per a analitzar i interpretar la realitat del món laboral i el model productiu de l’economia del territori.

El disseny metodològic d’aquest informe està específicament diferenciat per cadascun dels municipis que conformen totes dues comarques, mostrant gràfics que exposen l’evolució temporal de la taxa de contractació i desocupació.

Entre les variables que es reflecteixen, l’Observatori plasma els sectors productius (agricultura, construcció, indústria i serveis) així com l’edat i sexe, a escala autonòmica, provincial i comarcal.

Cal destacar que aquest informe té caràcter dinàmic i que s’anirà actualitzant mensualment pel personal tècnic del Pacte.

En el marc de l’aprenentatge, el Pacte ha finalitzat aquest mes de juliol amb les càpsules formatives als veïns i veïnes de totes dues comarques sota el paraigua de les noves tecnologies.

Concretament han sigut tres els tallers que s’han dut a terme en els diferents municipis, l’objectiu comú dels quals ha sigut contribuir a la inserció laboral de les persones participants.

L’alumnat ha treballat les destreses en línia per a accedir al mercat de treball, abordant temes que van des del coneixement bàsic de les eines informàtiques i les noves tecnologies que tenim al nostre abast, fins a un nivell superior basat en les xarxes socials com a projecció de la marca personal.

Leave a Reply