ActualitatPacte Territorial per a l’Ocupació Castelló NordPactesPactes Castelló

El Pacte Castelló Nord cap a la transformació digital

By 22/11/2023No Comments

L’objectiu principal d’aquest Pacte és el foment de l’ocupació en el territori, una ocupació digna, igualitària i adaptada a les seues singularitats, com una important eina de lluita contra el fort despoblament que pateixen els municipis.
L’eix que condueix a la consecució d’aquest objectiu és el turisme, caracteritzat per la seua transversalitat (social, territorial, ambiental), i el seu efecte multiplicador sobre la resta d’activitats, com l’agricultura, la ramaderia, i la indústria agroalimentària principalment. El turisme com a element impulsor de la cohesió i l’equilibri territorial, amb capacitat de revitalitzar l’economia i la societat dels seus municipis, i de generar treball tant de manera directa com indirecta.

Per a aconseguir ser una destinació turística de referència, innovadora, sostenible i inclusiva, un dels principals reptes és l’adaptació del territori (persones, empreses, espais, etc.) a les noves tecnologies, la qual cosa implica una transformació digital global a través de la governança col·laborativa i l’economia del bé comú que afigen valor als nostres recursos, garantint la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

Entre les accions empreses en Maestrat, Ànima Interior amb un objectiu clar de transformació digital destaquem:

ADHESIÓ AL CODI ÈTIC DE TURISME VALENCIÀ

El territori Maestrat, Ànima Interior està adherida al Codi Ètic del Turisme Valencià, la qual cosa implica que segueix les seues directrius en la cerca de la consecució d’un turisme sostenible i responsable, recolzat en els valors que formen part de la nostra identitat com a territori, sempre des de la responsabilitat compartida i la governança col·laborativa.

ADHESIÓ A LA XARXA DE DESTINACIONS TURÍSTIQUES INTEL·LIGENTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Com un pas més cap a la innovació i digitalització, i seguint la línia indicada per SEGITTUR (Societat Estatal per a la Gestió de la Innovació i Tecnologies Turístiques), el Pacte per l’Ocupació Castelló Nord, a través de la seua marca turística Maestrat, Ànima Interior, ha fet el pas per a la seua adhesió en la Xarxa DTI-CV com a destinació turística, amb la finalitat de guanyar competitivitat, eficiència i sostenibilitat seguint els models i programes promoguts des de les institucions públiques, en aquest cas des de l’INVATTUR (Institut Valencià de Tecnologies Turístiques), organisme encarregat de coordinar les accions de la Xarxa DTI-CV.

INSTAL·LACIÓ DE SENSORS EN LLOCS ESTRATÈGICS

El IoT (Internet of Things) o Internet de les Coses es refereix a objectes físics amb connectivitat a internet, podent recol·lectar informació de tota mena. Aquests dispositius inclouen objectes físics com a termòstats o electrodomèstics, i eines més sofisticades com els sensors de moviment.

Seguint aquest sistema digital, Maestrat, Ànima Interior ha instal·lat 19 sensors de moviment en llocs estratègics del territori. Seguint la ruta Maestrat MTB GranTour que uneix tots els municipis, s’han instal·lat sensors en punts estratègics com ermitoris, entrades a municipis o recursos turístics d’especial interés.

POSADA EN MARXA D’UNA APLICACIÓ MÒBIL EXCLUSIVA DEL TERRITORI: MAESTRAT&GO

En la línia de l’adaptació a la transformació digital, en 2020 es va llançar l’aplicació mòbil gratuïta Maestrat&Go. L’aplicació es concep com una eina amb la qual el turista i el visitant interactuen amb el destí intel·ligent mitjançant tècniques de geolocalització, realitat augmentada i ludificació, millorant la seua experiència i coneixent-li millor.

ÚS DE TECNOLOGIA QR

Els fullets, catàlegs, flayers, físics (en paper) del destí, disposen d’un codi QR que redirigeix a la nostra web turística facilitant la mateixa informació que es disposa en suport físic, fins i tot més ampliada. Els codis QR fomenten una experiència de viatge eficient i fluida.

D’aquesta manera intentem fomentar les descàrregues, reduint l’ús del paper, i en última instància, reduir la petjada de carboni.

INSTAL·LACIÓ DE PANTALLES TÀCTILS INTEL·LIGENTS D’INFORMACIÓ TURÍSTICA

L’any 2020 es va instal·lar en tots els municipis del Pacte una pantalla tàctil interactiva amb informació de tot el territori: recursos, agenda, empreses, etc.
Aquests dispositius d’última generació s’han convertit en una eina d’informació actualitzada i dinàmica, a la disposició de l’usuari les 24 hores del dia.

INSTAL·LACIÓ D’ESTACIONS DE REPARACIÓ I MANTENIMENT DE BICICLETES EN TOTS ELS MUNICIPIS AMB OBERTURA INTEL·LIGEN

Altra de les actuacions implementades en el territori aplicant la transformació tecnològica ha consistit en la instal·lació d’estacions per al manteniment i auto-reparació de bicicletes, gratuïtes, en tots els municipis de Maestrat, Ànima Interior i, per tant, del Pacte amb obertura intel·ligent.

A més de millorar l’experiència del cicloturista, aquestes estacions són utilitzades per la població local, i gràcies a l’aplicació podem saber el nombre d’usuaris per dia i municipi.

Leave a Reply