ActualitatAcord territorial d'ocupació a la Comunitat Valenciana Terme Municipal d'ElxPactesPactes Alacant

El centre municipal de formació obté la certificació D’Aenor que acredita la qualitat dels seus ensenyaments

By 11/10/2022No Comments

El Centre Municipal de Formació de l’Ajuntament d’Elx ha obtingut el certificat ISO 9001:2015, emés per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), acreditant la qualitat dels ensenyaments impartits en les instal·lacions del carrer Adobers número 23.

La certificació confirma que el sistema de gestió de qualitat implantat en el Centre és conforme amb la normativa ISO, sent el seu abast el desenvolupament i la impartició de programes de formació per a l’ocupació, programes mixtos d’ocupació i formació i programes formatius de qualificació bàsica.

L’obtenció d’aquesta certificació constitueix un assoliment rellevant en l’objectiu de millora contínua de les accions i programes desenvolupats, incrementant l’ocupabilitat i la satisfacció dels destinataris i destinatàries d’aquests. També pretén generar majors i noves sinergies amb els diferents serveis prestats en matèria d’ocupació i formació, des de la Regidoria de Promoció Econòmica, Desenvolupament Turístic i Ocupació.

La implantació del sistema de gestió de la qualitat es va iniciar el novembre de 2021, acabant la seua implantació el març de 2022 amb la realització de la corresponent auditoria interna. El procés ha culminat amb el reconeixement per part d’AENOR el juliol de 2022, després de finalitzar reeixidament el procés d’auditoria externa.

El sistema de gestió de qualitat engloba tots els processos i elements que directa o indirectament influeixen en la qualitat dels cursos formatius i programes mixtos d’ocupació i formació, com ara docència, mitjans personals i materials, proveïdors i manteniment del centre.

Així mateix, cal destacar que els alumnes dels programes mixtos d’ocupació i formació, realitzen obres o serveis d’utilitat pública o d’interés social per a la ciutat. En aquest sentit cal citar l’adequació i millora dels vessants del riu Vinalopó, la instal·lació de plaques solars en edificis municipals i l’ampliació i millora de la xarxa wifi municipal gratuïta per a la ciutadania.

Leave a Reply